www.svicky.medunka.com


Svíčky dárky e-shop     E-shop dárky


sumava_big.gif, 12 kB


Na těchto stránkách si můžete prohlédnout naše svíčky z včelího vosku, tyto svíčky byly odpradávna vysoce ceněné a byly po staletí jedním z mála zdrojů světla. Dodnes jsou svíčky z včelího vosku velmi žádané, protože vedle teplého světla šíří i jemnou vůni. Svíčky si můžete objednat v našem e-shopu

Vstoupit do e-shopu

Historie výroby svíček

Včelí vosk se již ve starověku ukázal jako materiál mimořádně vhodný pro výrobu svíček, ale po celou historii osvětlování až do současnosti šlo o materiál limitovaně dostupný, a tedy velmi drahý. To omezovalo okruh používání osvětlení voskovicemi jen na nejbohatší vrstvy společnosti, pro významné události či církevní obřady. Včelí vosk byl až do 19. století považován za nejlepší materiál k výrobě svíček a byly z něj již ve středověku zhotovovány např. i svíčky k měření času.

Ve středověku i ranném novověku byl včelí vosk ve střední Evropě považován za mimořádnou surovinu a objevuje se mimo jiné např. také jako jedna z forem placení poplatkův řemeslnických ceších - plat ve vosku. Surový včelí vosk získávali v českých zemích od včelařů voskáři, kteří jej zpracovávali na hmotu vhodnou k výrobě svíček. Následně jej prodávali svíčkařům a ti z nich dělali voskovice tito řemeslníci zhotovovali někdy i lojové svíčky. Svíčkaři byli velmi vážení a bohatí řemeslníci a nikoliv náhodou je jeden z prvních doložených evropských řemeslnických cechů v roce 1061 ve Francii cechem svícníků.

Svíčkaři byli zpravidla zruční umělečtí řemeslníci, kteří zdobili kostelní, pohřební i jiné svíčky   barevnými plastickými ozdobami – byly to ornamenty, nápisy, znaky, časomíry. V 18. a 19. století byli výrobci voskových svíček nejčastěji označováni jako voskáři, to ukazuje na to, že sezpracování suroviny a výroba svíček soustředily do jedné dílny. Počet osob věnujících se této profesi se ani tehdy výrazně nezvětšoval, přestože v 18.století spotřeba voskovic vzrostla a při slavnostních příležitostech jich mohly být současně zapáleny i tisíce. Například v roce 1779 bylo při jedné slavnostní hostině v Drážďanech zapáleno najednou 14 000 voskovic, jejichž světelný výkon mohl být zhruba takový jako dnes světelný tok asi sto třiceti 100W žárovek. V tehdejší době to byla záležitost mimořádně finančně náročná, a z tohoto důvodu hodná zaznamenání. Ze včelího vosku se rovněž vyráběly kostelní svíčky.

Svíčky z včelího vosku vyráběly voskařské dílny a také se zabývaly i výrobou jiných voskových předmětů –figurky, květy, obaly, votivní předměty apod. To vše se vyrábělo ve voskařských dílnách z včelího vosku až do poloviny 20. století. Například k roku 1871 bylov Praze činných osm dílen, které zpracovávaly vosk, a do roku 1910 se jejich počet nezměnil. Výroba voskových svíček si zachovává svůj řemeslný charakter i specifický okruh zákazníků až do současnosti.
Zdroj časopis Světlo
TOP list
svicky-stromecky-toplist.gif, 8 kB
Svíčky stromečkysvicky-valcove-sl.gif, 9 kB
Svíčky válcové

sumava-originalni-produkt.gif, 4 kB
29.5.2007
byl našim svíčkám
udělen certifikát
ŠUMAVA
ORIGINÁLNÍ PRODUKTPartneři | Svatební fotograf |
Copyright Daniel Rataj(c)2024